צפיה בעדויות וסרטונים

קובץ הסרטונים והעדויות סביב הסרט והליגה נמצא ב-YOUTUBE בקישור הבא:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5fOxKxYQO3VilT2WUqFz0knsRCzVK4jq

דוגמאות: